Trendy v tucích ve výživě člověka

Dnes se místo kvantitativního omezování příjmu tuku klade větší důraz na jeho složení, tedy kvalitu. Z tohoto pohledu je třeba příslušná doporučení správně interpretovat. Doporučení pro celkový příjem tuku pracují vždy s určitým, relativně širokým intervalem hodnot. Tyto hodnoty nejsou striktní a mají spíše orientační charakter. Doporučení pro příjem nasycených a transmastných kyselin jsou omezující, minimální příjem není stanoven, proto hovoříme správně o tolerovaném, než doporučeném příjmu uvedeno viz níže v textu. Polynenasycené mastné kyseliny patří mezi esenciální/nepostradatelné, pro správný chod základních funkcí v organismu a potřebujeme zajistit jejich dostatečný příjem. Z pohledu preventivního působení vůči kardiovaskulárním onemocněním by měl být příjem vyšší. V rámci těchto doporučení však bývá stanovena i horní mez. Velmi vysoký příjem není potřebný, ani žádoucí z důvodu potenciálních oxidačních reakcí v organismu.

avocado-ga26671712_1920

U řady spotřebitelů je patrný silný trend vyhýbat se tukům a řada konzumentů si stále myslí, že nízkotučná strava je zdravá. Omezování tuků často začíná u viditelných tuků (oleje, máslo, sádlo, ghí aj.). Ty, pokud jsou rostlinného původu s převahou nenasycených mastných kyselin, by naopak měly být ve stravě preferovány. Obecná tendence vyhýbat se tukům často paradoxně zvyšuje disproporci mezi potřebou konzumace nenasycených a esenciálních mastných kyselin, a jejich skutečným příjmem. Skryté tuky (vepřové maso, uzeniny, čokoládové polevy aj.), totiž mají většinou nižší obsah esenciálních mastných kyselin a vyšší obsah nasycených, případně transmastných kyselin. Dalším problémem jsou zkreslené představy běžného spotřebitele o složení potravin z hlediska zastoupení jednotlivých skupin mastných kyselin v různých potravinách. Proto je důležitá osvěta či rozšiřování znalostí o složení potravin.

4456_nutriworks-omega-3-strong-120-kapsli 4432_reflex-krill-oil-90-kapsli
Koupit     Koupit

Doporučení pro spotřebitele ke konzumaci tuků v racionálním stravování

  • Alespoň 30 % energetického příjmu by měly tvořit tuky. Obecně 2/3 z příjmu by měly být zastoupeny tekuté formy tuků/oleje a 1/3 tuky tuhé/máslo nebo příkladně sádlo aj. 
  • Velký důraz je kladen na výběr tuku, kdy nasycené mastné kyseliny (SAFA = saturated fatty acid) by měl být maximálně 10 % z celkového energetického příjmu. Kdy se doporučuje omezit jej však až 5-6 %. (Tento tuk se nachází zejména v živočišných tucích – máslo, sádlo, ale i v uzeninách, mléčných výrobcích, dále je jeho velkým zdrojem také kokosový tuk.
  • Zvýšení konzumace kyseliny linolenové tj. jeden ze zástupců omega 6 mastných kyselin  (= polynenasycená mastná kyselina, kterou si tělo neumí samo vytvořit/esenciální). Nachází se např. ve lněném, řepkovém oleji, ale také vlašské a jiné ořechy. 
  • Zvýšení konzumace omega 3 mastných kyselin ( = EPA, DHA snižují riziko srdečně-cévních chorob). Doporučený příjem je 100 až 250 mg denně u dětí a dospělých). Zdrojem je rybí tuk. 
  • Denní příjem cholesterolu by neměl překročit 300 mg. 
  • Transmastné kyseliny by se měly omezit na 1 % z celkového energetického příjmu, což už platí delší čas. (Tyto tuky se nachází ve ztužených rostlinných tucích jako je Ida, či Iva, ale také tam, kam se přidávají, a to jsou dorty, polevy, náhražky čokolád…). Uvedenou hodnotu hlídá potravinářský průmysl.

Ing. Ivana Kabelková
Konzultant v oblasti výživy člověka a speciální potraviny